วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ กองตำรวจสื่อสาร พันตำรวจเอก ธนวัตถ์ พุ่มอยู่ รองผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการ “คนดี คิดดี สังคมดี” ณ ห้องรับรอง ชั้น1 กองตำรวจสื่อสาร โดยมีตัวแทน บ.วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จำกัด ผู้ได้รับการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ กรุงเทพฯ สวพ.91เข้าร่วมในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการ “คนดี คิดดี สังคมดี” ในครั้งนี้ด้วย