ตำรวจสื่อสาร ร่วมกับ สวพ.91 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในโครงการ “คนดี คิดดี สังคมดี” ครั้งที่ 9

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ กองตำรวจสื่อสาร พันตำรวจเอก ธนวัตถ์ พุ่มอยู่ รองผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการ “คนดี คิดดี สังคมดี” ณ ห้องรับรอง ชั้น1 กองตำรวจสื่อสาร โดยมีตัวแทน บ.วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จำกัด ผู้ได้รับการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ กรุงเทพฯ สวพ.91เข้าร่วมในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการ “คนดี คิดดี สังคมดี” ในครั้งนี้ด้วย


พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการ “คนดี คิดดี สังคมดี” ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่9 โดยในครั้งนี้มีผู้กระทำความดีที่ควรได้รับการยกย่องทั้ง 3 ราย ดังนี้ 1. คุณทองจันทร์ บุตรสัย ผู้กระทำความดีที่ได้แจ้งมายัง สวพ.91 พบถุงผ้ามีหูรูดลายทางสีครีม – น้ำตาล ภายในมีเงินจำนวน 62,000บาท (เหตุการณ์เมื่อเดือนธันวาคม2567) 2. คุณสมหมาย ประชุมคุณ ผู้กระทำความดี แจ้งว่าพบกระเป๋าสตางค์สีดำ ซึ่งเป็นของผู้โดยสารชาวต่างชาติ ภายในมีบัตรและเอกสารของชาวมองโกเลียเป็นเงินไทย จำนวน 14,370 บาท และเงินสกุลดอลล่าร์ จำนวน 3,016 ดอลลาร์ รวมมูลค่าประมาณ 130,000 บาท(เหตุการณ์เมื่อเดือนมกราคม2567) 3. คุณทรงชัย ชัยเหี้ยม ผู้กระทำความดี แจ้งว่าพบกระเป๋าสตางค์สีดำ ซึ่งเป็นของผู้โดยสารชาวต่างชาติ ภายในมีเงินภายในมีเงินดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 3,310 ดอลลาร์ รวมมูลค่าประมาณ 130,000 บาท ทีมงานจึงประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อติดตามหาเจ้าของกระเป๋า จนกระทั่งได้รับการประสานกลับมาจาก สน.บุคคโล แจ้งว่าทำกระเป๋าหายไว้ ทีมงาน สวพ.91 จึงสอบถามรายละเอียดต่างๆ และติดต่อให้เดินทางมารับที่คืนที่ สวพ.91 ในเวลาต่อมา (เหตุการณ์เมื่อเดือนมกราคม2567)

และจากเหตุการณ์ดังกล่าวผู้กระทำความดีทั้ง 3 ท่านเป็นผู้แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ไม่ถือเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่ออาชีพขับรถสาธารณะและอาชีพอื่นๆ จึงควรค่าแก่การเป็นบุคคลต้นแบบในโครงการ“คนดี คิดดี สังคมดี” ในครั้งนี้

ด้านพันตำรวจเอก ธนวัตถ์ พุ่มอยู่ รองผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจผู้เข้ารับรางวัลทุกท่าน พร้อมทิ้งท้ายว่าหากประชาชนท่านใดเกิดเหตุการณ์ของหาย หรือพบเจอสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนเอง อยากให้เดินทางไปที่ สน.ที่ใกล้ที่สุดเพื่อลงบันทึกประจำวัน ก่อนใช้ช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น สวพ.91 หรือช่องทางอื่นๆเพื่อง่ายต่อการติดตาม สุดท้ายนี้ย้ำว่าตำรวจจะอยู่เคียงข้างและพร้อมให้บริการประชาชนตลอดเวลา