ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยบก.ปคบ. “ปล่อยแถวป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566” ณ ท่าเรือท่าช้าง