ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยบก.ปคบ. “ปล่อยแถวป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566” ณ ท่าเรือท่าช้าง

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยบก.ปคบ. “ปล่อยแถวป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖” ณ ท่าเรือท่าช้าง

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) นำโดย พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ. รวมกว่า 80 นาย รถยนต์สายตรวจ 7 คัน สนธิกำลังกับหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค     กรมการค้าภายใน, กรมการขนส่ง, กรมการปกครอง   สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,   เทศกิจกรุงเทพมหานคร ร่วมตรวจตรา กวดขัน จับกุมการกระทำความผิด ก่อนเทศกาลวันลอยกระทง ในห้วง ระหว่างวันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

โดยหนึ่งในจุดสำคัญ พล.ต.ต. วิทยา ผบก.ปคบ. นำกำลังลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายของที่ระลึก โดยประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับร้านค้า ให้ติดฉลาก และป้ายบอกราคาสินค้าให้ชัดเจน ไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมไปถึงสุ่มตรวจรถแท็กซี่ บริเวณรอบวัดพระแก้วและพื้นที่ใกล้เคียง ให้กดมิเตอร์ตามความจริง ไม่คิดราคาเหมาต่อนักท่องเที่ยวเด็ดขาด โดยภาพรวมยังไม่พบการกระทำความผิด และพบว่าทุกคนให้ความร่วมมือและเข้าใจกันอย่างดี

จากนั้น ลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายร้านขายดอกไม้เพลิง พลุ  และประทัด บริเวณพื้นที่ตลาดสำเพ็งและพื้นที่ใกล้เคียง ตรวจสอบคุณภาพ พร้อมประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ ตรวจสอบขอดูใบอนุญาต ในการขายวัตถุดังกล่าว เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อประชาชนได้

 ซึ่งตลอดห้วงวันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย บก.ปคบ. ได้จัดกำลังลงพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง เช่นการตรวจสอบโรงงานผลิตและสถานที่เก็บวัตถุ สารเคมีหรือดินปืนที่ให้ผลิตดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด เชื้อประทุ  ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง  โดยเป็นการตรวจสอบใบอนุญาต และประชาสัมพันธ์ โรงงานผลิตดอกไม้ไฟ ,พลุ,และสถานที่กักเก็บพลุการจำหน่ายพลุ ให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง  ในเขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี  จำนวน 3  จุดดังนี้

1.) บ.นครดอกไม้เพลิง กับ บ.ดอกไม้เพลิงไทย เลขที่ 72 หมู่ที่ 5 ต.บางพูน อ.เมืองปทุม จ.ปทุมธานี 

2.) บ.เค ทู เค ไฟร์ เวิร์คส เลขที่ 9/2,9/3หมู่ที่ 4 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

3.) บ.สินธารา เลขที่ 30/3 หมู่ที่ 13 ถ.เลียบคลอง5 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ทั้งหมดพบว่ามีการจัดการพลุอยู่ในระเบียนของกฎหมายพลุและดอกไม้เพลิง ซึ่งทางอำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอคลองหลวง และอำเภอลำลูกกา มีการตรวจสอบเป็นประจำในรอบเดือน โดยเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย และมีการจัดเก็บอยู่ในระบบที่ค่อนข้างภายปลอดภัย  จึงได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการขายออนไลน์ และการเก็บรักษา ตลอดทั้งการขนส่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน