ตามที่รัฐบ …

ตำรวจภูธรภาค 5 บูรณาการร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านค้า ที่ให้บริการซึ่งต้องเป็นร้านที่ผ่านการประเมินในระบบ COVID Free Setting Read More »