ตำรวจภูธรภาค 5 บูรณาการร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านค้า ที่ให้บริการซึ่งต้องเป็นร้านที่ผ่านการประเมินในระบบ COVID Free Setting

ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศให้สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้ โดยผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด อันได้แก่ มาตรการ D-M-H-T-T-A และยกระดับมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ครบทุกด้านตามที่กำหนด

วันนี้ (20 ธ.ค.2564) เวลา 20.00 น. ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 ได้จัดพิธีพิธีปล่อยแถวประชาสัมพันธ์ กําชับการปฏิบัติของสถานประกอบการร้านอาหารตามมาตรการ D-M-H-T-T-A พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ 40 นาย, สภ.แม่ปิง 40 นาย, สภ.ภูพิงค์ฯ 40 นาย, สภ.ช้างเผือก 40 นาย, กลุ่มงานจราจรฯ 20 นาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก มณฑลทหารบกที่ 33 10 นาย, เทศบาลนครเชียงใหม่ 10 นาย, ปกครอง อ.เมืองเชียงใหม่ 10 นาย, สาธารณสุข จว.เชียงใหม่ 10 นาย, บก.ตม.5 10 นาย, บก.สส.ภ.5 20 นาย, กก.4 บก.ทท. 10 นาย, กอ.รมน.จ.เชียงใหม่ 10 นาย เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ สำหรับมาตรการ D-M-H-T-T-A เป็นมาตรการความปลอดภัยทางสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 ประกอบด้วย

D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ
T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการ ที่อาจไม่สบาย
T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19 และ
A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน“ไทยชนะ”และ“หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านค้า ที่ให้บริการซึ่งต้องเป็นร้านที่ผ่านการประเมินในระบบ COVID Free Setting และมีการปฏิบัติตามแนวทางกำหนด อาทิ ด้านแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) มีการจัดอุปกรณ์การบริโภคและอุปกรณ์เกี่ยวข้องเฉพาะบุคคล, ไม่จำหน่ายในรูปแบบภาชนะที่มีโอกาสสัมผัสหรือใช้ร่วมกัน, ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การให้ชิม การเชียร์แขก/เชียร์ลูกค้า การเร่ขายสินค้า และ กิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ได้แก่ การนั่งดริ๊ง การเร่ร้องเพลงตามโต๊ะ, ไม่มีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ที่มีการรวมกลุ่มเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และจำกัดระยะเวลาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดพิธีปล่อยแถวประชาสัมพันธ์ และกำชับการปฏิบัติของสถานประกอบการ รวมถึงให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ตามที่กรมอนามัยและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด