ตำรวจนครบา …

บก.น.8 จัดกิจกรรมจิตอาสาปฐมนิเทศอบรมสอนวิชาชีพระยะสั้นและอบรมจริยธรรมให้แก่บุคคลที่พ้นโทษ และพักการลงโทษ Read More »