บก.น.8 จัดกิจกรรมจิตอาสาปฐมนิเทศอบรมสอนวิชาชีพระยะสั้นและอบรมจริยธรรมให้แก่บุคคลที่พ้นโทษ และพักการลงโทษ

ตำรวจนครบาล8 นำบุคคลพ้นโทษเข้าอบรมวิทยาลัยสารพัดช่าง สอนวิชาช่างแอร์,ช่างมุ้งลวด,ช่างตัดผม หวังให้ผู้หลงผิดกลับตัวเป็นคนดี รู้จักประกอบอาชีพสุจริตสร้างรายได้

พลตำรวจตรี สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม”จิตอาสาปฐมนิเทศอบรมสอนวิชาชีพระยะสั้นและอบรมจริยธรรมให้แก่บุคคลที่พ้นโทษ และพักการลงโทษ” โดยมีพลตำรวจตรีโชคชัย งามวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล8 พร้อมด้วย รองผู้บังคับการนครบาล8 และผู้กำกับการในสังกัด บก.น.8 และผู้อำนวยการโรงเรียนสารพัดช่างธนบุรีและคณะครูอาจารย์ รวมถึงข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.8และประชาชนผู้ที่พ้นโทษที่มาเข้าร่วมรับฟังการอบรม ณ.ห้องประชุมเทพสุวรรณมุนี ชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เพื่อสร้างอาชีพและจะช่วยให้มีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับกิจกรรมนี้ถือเป็นโครงการนำร่องของการจัดกิจกรรมจิตอาสาของกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยจัดขึ้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล8 เป็นที่แรกเพื่อช่วยเหลือและชี้นำให้กับบุคคลที่พ้นโทษได้มีความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทำความผิดให้กลายเป็นคนดี รู้จักทำงาน หารายได้สุจริตด้วยการเรียนรู้อาชีพที่ตนถนัด ซึ่งกองบังคับการตำรวจนครบาล8 ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีได้เปิดให้ศึกษาทดลองการลงมือปฎิบัติในวิชาชีพต่างๆให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมอบรมในวิชาต่างๆ วิชาตัดผม,วิชาช่างเครื่องทำความเย็น(ช่างแอร์),วิชาช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม โดยมีครู-อาจารย์ประจำวิทยาลัยสารพัดให้ความรู้อย่างใกล้ชิด

ด้าน พลตำรวจตรี โชคชัย ผบก.น.9 กล่าวว่า เป็นโครงการนำร่องที่นำเอาประชาชนที่เพิ่งพ้นโทษและอยู่ระหว่างการพักโทษ ได้มาเรียนรู้ในเรื่องการสร้างวิชาชีพ ให้ได้มองเห็นว่าวิชาชีพที่มองเห็นโดยทั่วไปถ้าเราอยากจะฝึกอาชีพนั้นต้องทำอย่างไรบ้าง หรือสิ่งที่คิดว่างานหายากนั้นถ้าได้มาเรียนรู้กระบวนการต่างๆ เราก็สามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพได้หรือไม่อย่างไร