เมื่อวันที …

ผบ.ตร. เปิดโครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ ระยะที่ 5 (AFIS 5) Read More »