วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 101 อาคารจุลละพราหมณ์กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พลตำรวจโท ณัฐ …

ตชด.จิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Read More »