ตชด.จิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 101 อาคารจุลละพราหมณ์กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มอบหมายให้ พลตำรวจตรี ณพล บุญประสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยตำรวจตระเวนชายแดนจิตอาสา ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 พฤศจิกายน) และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม)

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกรชาวไทย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จึงจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์

โดยในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากโรงพยาบาลราชวิถี จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มาให้บริการ ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยมีข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และหน่วยงานข้างเคียง เข้าร่วมบริจาคโลหิตกว่า 94 คน ได้โลหิตจำนวน94 ยูนิต รวม 40,900 ซีซี

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว ได้บำเพ็ญตนให้เป็นผู้มีจิตอาสา รู้จักการเสียสละและปฏิบัติตนเพื่อสาธารณประโยชน์และในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนโลหิตขั้นวิกฤติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตได้ที่โรงพยาบาลหรือศูนย์รับบริจาคโลหิตใกล้บ้าน เพื่อเพิ่มโลหิตสำรองและนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการโลหิตต่อไป