จากกรณีปรา …

จับกุมเครือข่ายค้ามนุษย์ หลอกคนไทยไปทำงานผิดกฎหมายในกัมพูชา และจับกุมสมาชิกเครือข่ายค้าแรงงานข้ามชาติเมื่อปี 2558 Read More »