เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 ม.ค.65 ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นาย ประกอบ ลีนะเปสนันท์ …

ครบรอบ 70 ปี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง “มุ่งมั่นเสริมสร้างสวัสดิภาพเด็กเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม” Read More »