ครบรอบ 70 ปี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง “มุ่งมั่นเสริมสร้างสวัสดิภาพเด็กเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 ม.ค.65 ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นาย ประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในวันคล้ายวันสถาปนา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ 70 ปี โดยมีนายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ รองอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและรองอธิบดี พร้อมด้วย นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนฯเข้าร่วมในพิธี ณ.ลานด้านหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อมุ่งเน้นนโยบาย การบำบัดรักษาเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดมากกว่าการลงโทษ เพื่อมิให้กลับมากระทำความผิดซ้ำ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โดยในช่วงเวลา 09.00 น.อธิบดีฯผู้พิพากษาและคณะผู้พิพากษาสมทบร่วมกันจุดธูปถวายเครื่องสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำศาลเยาวชนฯในเวลา ต่อมา 10.00 น.ที่ห้องประชุมชั้น5 ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน9 รูปเดินทางมาเพื่อเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังเสร็จจากพิธีสงฆ์


เวลา 11.00 น.อธิบดีผู้พิพากษาฯได้มอบรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้พิพากษาสมทบ ที่คิดคำขวัญ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2565 “ผู้พิพากษาสมทบ รู้รักสามัคคี มีวินัยใส่ใจเยาวชน” เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสามัคคี ขององค์กรผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้ตระหนักถึงหน้าที่การพิจารณาคดี และการเยียวยาบำบัดฟื้นฟู เด็กและเยาวชน ที่กระทำความผิดให้กลับตัวเป็นคนดีเพื่อคืนสู่สังคมต่อไป