วันที่ 30 …

ครบรอบ 61 ปี วันสถาปนากองบังคับการตำรวจทางหลวง เดินหน้ายึดแนวทางปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนเชื่อถือและศรัทธา Read More »