ที่ศูนย์ฝึ …

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ร่วม บก.ควบคุม ปส. จัดฝึกอบรม การสกัดกั้นยาเสพติด แบบ E-lerning Read More »