พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กล่าวถึงตามที่ปรากฎบนสื่อสังคมออนไลน์ อย่างแพร่หลายเกี่ยวกับครูรายหนึ่งซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นที่ใด มีพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียนว่า เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 64 …

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ มีครูแห่งหนึ่งล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน มีโทษหนัก ถึงจำคุก Read More »