【 MusicVideo 】เตือนตัวเตือนกันป้องกันโควิด – จ.ส.ต.ประเดิม สาหร่าย

【 MusicVideo 】เตือนตัวเตือนกันป้องกันโควิด ขอมอบกำลังใจผู้ปฎิบัติหน้าที่ ที่กำลังต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 รวมถึงกำลังใจถึงพี่น้องชาวไทยทุกคน ให้ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้โดยเร็ว อำนวยการผลิตโดย สำนักตำรวจแห่งชาติ ควบคุมการผลิต โดย พ.ต.ท.มานิตย์ บุญน่วม รอง ผกก.ฝ่ายดนตรี สก.สกพ. คำร้อง-ทำนอง : หนุ่ม เดอะซัดเตอร์ ขับร้อง : จ.ส.ต.ประเดิม สาหร่าย ประพันธ์เพลง : ร.ต.ท.ณัฐดิษฐ์ พิภพธราสิทธิ์ ผลิตโดย : POLICE TV (บริษัท ยูซีไอ มีเดีย จำกัด)

You may also like

1235
Page 1 of 5