แนะนำเส้นทางเลี่ยง ต่างระดับบางปะอิน เข้าถนนมิตรภาพ-ภาคเหนือ – เทศกาลปีใหม่ 2563

แนะนำเส้นทางเลี่ยง ต่างระดับบางปะอิน เข้าถนนมิตรภาพ-ภาคเหนือ – เทศกาลปีใหม่ 2563

สำหรับการเดินทางไปภาคเหนือในช่วงเทศกาล โดยการขับรถจากกรุงเทพมหานคร ไปยังภาคเหนือจะใช้ 3 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 ใช้ถนนวิภาวดีรังสิต หรือ ใช้ทางยกระดับดอนเมืองโทลเวย์ เข้าสู่ถนนพหลโยธิน (ทล.๑) ถึงต่างระดับบางปะอิน เลี้ยวซ้าย เข้าสายเอเซีย (ทางหลวงหมายเลข 32) มุ่งสู่ จ.นครสวรรค์ เพื่อเดินทางสู่ ภาคเหนือ เส้นทางที่ 2 จากถนนรัตนาธิเบศร์ ถึงต่างระดับบางใหญ่ เลี้ยวขวาเข้าถนนกาญจนาภิเษก(วงแหวนตะวันตก) ถึงต่างระดับบางบัวทอง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางบัวทอง – สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340) ผ่าน จ.สุพรรณบุรี จ.ชัยนาท เข้าสายเอเซีย ที่ อ.มโนรมย์ มุ่งสู่ จ.นครสวรรค์เพื่อไป ภาคเหนือ เส้นทางที่ 3 จากถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันตก) ถึงต่างระดับเชียงรากน้อย เลี้ยวซ้ายเข้าสายบางปะอิน – บางปะหัน (ทางหลวงหมายเลข 347) เข้าสายเอเชีย ที่ อ.บางปะหัน เพื่อไปภาคเหนือ ซึ่งในเส้นทางปกตินี้จะมีการจราจรที่ค่อนข้างหนาแน่น และเกิดการติดสะสมของรถจำนวนมาก ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอแนะนำเส้นทางเลี่ยงเพิ่มเติมที่จะไปออกถนนสายเอเชีย ดังนี้ 1.กรณีมาจากถนนวงแหวนตะวันออก ให้เบี่ยงซ้ายออกทางออกคลองหลวง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสายต่างระดับเชียงรากใหญ่ – คลองห้า (ทล. 3214) ขับตรงไปอีกประมาณ 12 กม. จะบรรจบที่ ถ.สายบางปะอิน – บางปะหัน (ทล.หมายเลข347) ที่กม.6 เลี้ยวขวาตรงไปอีกประมาณ 64 กม.จะเข้าสู่ทางหลวงสายเอเชีย (ทล.หมายเลข32) และมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางไปจังหวัดทางภาคเหนือ 2.กรณีเดินทางมาจาก ถ.พหลโยธิน ให้เบี่ยงซ้ายออกทางคู่ขนาน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายต่างระดับเชียงราก – คลองห้า (ทล.๓๒๑๔) ผ่านข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ขับตรงไปอีกประมาณ 4 กม. ก็จะบรรจบที่ ถ.สายบางปะอิน – บางปะหัน (ทล.หมายเลข 347) ที่กม.6 เลี้ยวขวาตรงไปอีกประมาณ 64 กม. จะเข้าสู่ทางหลวงสายเอเชียหมายเลข32 และมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางไปจังหวัดทางภาคเหนือ

 

You may also like

1235
Page 1 of 5