แนะนำเส้นทางเลี่ยงภาคอีสาน-เทศกาลปีใหม่ 2563

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และวันหยุดต่อเนื่อง พี่น้องประชาชนจะมีการเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครเพื่อกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก เป็นเหตุให้เกิดปัญหาการจราจร โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานที่มีปริมาณการจราจรและการติดขัดในหลายเส้นทาง สำหรับจังหวัดที่ถือเป็นศูนย์กลางในการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน คือ จังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 259กิโลเมตร โดยเส้นทางการขับรถที่นิยมใช้กันมีดังนี้: เส้นทางหลัก : 1.สำหรับผู้ที่อยู่ทางเหนือ ทางตะวันตก หรือกรุงเทพมหานคร มักใช้ถนนพลโยธิน หรือทางหลวงหมายเลข 1 ออกจากกรุงเทพมหานคร เลี้ยวขวาเข้าถนนเลี่ยงเมืองสระบุรี (บายพาสพระฉาย) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๙๙ หรือเลี้ยวขวาบริเวณต่างระดับสระบุรี (หลัก กม.ที่ 108) เพื่อเข้าสู่ถนนมิตรภาพ(ทางหลวงหมายเลข 2) มุ่งสู่จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 259 กิโลเมตร 1.ผู้ที่อยู่ฝั่งตะวันออก มักใช้ถนนสายปากเกร็ด -สะพานต่างระดับนครราชสีมา หรือที่เรียกกันว่าสายกบินทร์บุรี-ปักธงชัย (ทล.๓๐๔) ออกทางมีนบุรี ผ่านทาง จว.ฉะเชิงเทรา ไปยัง จว.ปราจีนบุรี ข้ามเขาใหญ่เข้าสู่ อำเภอปักธงชัย จว.นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 273 กิโลเมตร สำหรับเส้นทางเลี่ยงการจราจรติดขัด สำหรับผู้ประสงค์เดินทางไปยัง จว.นครราชสีมา หรือทางอีสานเหนือ แนะนำให้ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน (ทล.1) ตรงไปทาง จว.ลพบุรี เลี้ยวขวาที่สามแยกพุแค เข้าสู่ถนนพุแค-หล่มสัก (ทล.21) จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกม่วงค่อม เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2256 (ถนนโค้ง -กุดม่วง) หรือเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 205 (สายบ้านหมี่-สามแยกสุรนารายณ์) เพื่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 (สายสี่คิ้ว – เชียงคาน ) เพื่อเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ หรือจังหวัดต่างยังภาคอีสานตอนบนต่อไป สำหรับผู้ประสงค์เดินทางไปทางอีสานใต้ แนะนำให้ใช้เส้นทางสายอรัญประเทศ – นางรอง (ทล.348) โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (กบินทร์บุรี-ปักธงชัย) เลี้ยวขวาบริเวณสามแยกเขาหินซ้อน เข้าสู่ถนนสายคลองยาง – เขาหินซ้อน (ทล.359) ตรงเข้าถนนสุวรรณศร (ทล.33) บริเวณจังหวัดสระแก้ว เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสายอรัญประเทศ – นางรอง (ทล.348) บริเวณอำเภออรัญประเทศ ข้ามเขาใหญ่บริเวณช่องตะโก เข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป

You may also like

1235
Page 1 of 5