รายงานพิเศษ สกู๊ป บช.น. เปิดแอพ M Help me ลดการจราจรติดขัด

Posted 5 ปี ago

รายงานพิเศษ สกู๊ป บช.น. เปิดแอพ M Help me ลดการจราจรติดขัด

 

พล.ต.ต.จิรสันต์ กล่าวว่า ด้วยกองบัญชาการตำรวจนครบาล มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรสายงานจราจรให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถ เพิ่มพูนความรู้ในหลักวิขาการจราจรและด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบกับมีการแก้ไข พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2563และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะต้องมีองค์ความรู้ด้านการจราจร เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชน