รายการ POLICE TALK : โครงการสเก็ตภาพเตือนภัยให้สังเกตจดจำและกิจกรรมจิตอาสา

Posted 4 ปี ago

รายการ POLICE TALK : โครงการสเก็ตภาพเตือนภัยให้สังเกตจดจำและกิจกรรมจิตอาสา …………………………………… พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ บูรณะ ( ผู้กำกับการ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2 กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ) …………………………………… สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Police TV กล่องรับสัญญาณ PSI – 203 / Gmmz – 140 / • Application : POLICE TV , AIS PLAY , THAI TUNES • POLICE TV Website : http://www.policetv.tv • Facebook : https://www.facebook.com/policetv.tv • LINE@ : @poltv (อย่าลืมเติม@) • INSTAGRAM : POLICETV #POLICETALK #สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #POLICETV

You may also like

Page 5 of 10