รายการ POLICE TALK : ศูนย์ชีวาสุข โรงพยาบาลตำรวจ

Posted 4 ปี ago

รายการ POLICE TALK : ศูนย์ชีวาสุข โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.ท. ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์ ( นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ ) …………………………………… สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Police TV กล่องรับสัญญาณ PSI – 203 / Gmmz – 140 / • Application : POLICE TV , AIS PLAY , THAI TUNES • POLICE TV Website : http://www.policetv.tv • Facebook : https://www.facebook.com/policetv.tv • LINE@ : @poltv (อย่าลืมเติม@) • INSTAGRAM : POLICETV #POLICETALK #สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #POLICETV

You may also like

Page 2 of 10