รายการ สน.เพื่อประชาชน : S.W.A.T CHALLENGE 2019 / EP.3

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับกองบัญชาการ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (S.W.A.T. CHALLENGE 2019) ……………………………………………………………….. รายการ สน.เพื่อประชาชน ออกอากาศทุกวันเสาร์ 13:30 – 14.00 น.

You may also like

1236
Page 1 of 6