รายการ สน.เพื่อประชาชน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

รายการ สน.เพื่อประชาชน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา พล.ต.ท. วิเชียร ตันตะวิริยะ ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งวาระประจำปี 2562 ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทั้งหมดในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำนวนทั้งสิ้น 149 นาย และได้มีการสาธิตการตรวจสถานที่เกิดเหตุและศึกษาดูงานด้านการพิสูจน์หลักฐาน ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นหน่วยสนับสนุน งานสืบสวนสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ รวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจพิสูจน์หลักฐาน มีหน่วยที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยทำการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ สนับสนุนงานด้านการสอบสวนให้มีพยานหลักฐานในการดำเนินคดีจับกุมผู้กระทำผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ มีหน่วยงานทั้งหมด ได้แก่ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ, กองพิสูจน์หลักฐานกลาง, กองทะเบียนประวัติอาชญากร, สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ,กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล, ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด และหน่วยงานที่มีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ พิสูจน์หลักฐานจังหวัด 66 จังหวัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์ด้านพิสูจน์หลักฐานและวิทยาการตำรวจ ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีระเบียบมาตรฐาน เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินการคดีอาญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยการนำเทคโนโลยีดิจิตอล และนวัตกรรม สมัยใหม่ มาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม

 

รายการ สน.เพื่อประชาชน ออกอากาศทุกวันเสาร์ 13:30 – 14.00 น. สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ POLICE TV • กล่องรับสัญญาณ PSI – 203 / Gmmz – 140 • Application : POLICE TV , AIS PLAY , THAI • www.policetv.tv • https://www.facebook.com/policetv.tv/ • POLICE TV [official]​ : @poltv (เติม @นำหน้า) •https://line.me/R/ti/p/%40poltv #POLICE TV #สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

You may also like

1236
Page 1 of 6