รายการสถานีธรรม : 6 ตัว 2 ขา 3 หน้า / EP : 207

รายการ สถานีธรรม ตอน : 2 ตัว 6 ขา 3 หน้า / EP : 207 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 มีพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่ 38 ตารางวา ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของพระบรมมหาราชวัง เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สถาปนาวัดโพธารามและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดพระเชตุพน ซึ่งเป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แม้ว่าไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นหลังจาก ปีพุทธศักราช 2231 ในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชาต่อกับรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นวัดราษฎร์ขนาดเล็กอยู่ในเขตตำบลบางกอก ปากน้ำเจ้าพระยา เมืองธนบุรี ชาวบ้านในละแวกนั้นจึงเรียกกันว่า วัดโพธิ์ มาจนถึงปัจจุบัน วัดโพธิ์แห่งนี้ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นแหล่งรวมความรู้ด้านต่างๆให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเป็นสถานที่รวมจิตใจของคนทุกศาสนาอีกด้วยค่ะ ……………………………..

 

พระมหาวีรวิชญ์ ตนฺติปาโล เปรียญธรรม ๙ ประโยค ( วัดพรหมวงศาราม )

 ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.30-08.00 น. สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ • กล่องรับสัญญาณ PSI – 203 / Gmmz – 140 / • Application : POLICE TV , AIS PLAY , THAI • www.policetv.tv • facebook/policetv.tv อีกช่องทางการติดตามข่าวสารจาก POLICE TV • POLICE TV [official]​ : @poltv https://line.me/R/ti/p/%40poltv #สถานีธรรม #POLICETV #สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

You may also like

12319
Page 1 of 19