รายการสถานีธรรม : เด็กยุคใหม่ หัวใจมีธรรม / EP : 213

รายการสถานีธรรม : เด็กยุคใหม่ หัวใจมีธรรม / EP : 213 วัดเครือวัลย์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันวัดเครือวัลย์มีพื้นที่ตั้งวัดทั้งหมด 25 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณ ปีพุทธศักราช 2367 ถึงปีพุทธศักราช 2371 วัดเครือวัลย์สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 สร้างโดยเจ้าพระยาอภัยภูธร แต่ในขณะนั้นสร้างยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากเจ้าพระยาอภัยภูธรก็ถึงแก่อนิจกรรม ซึ่งเจ้าจอมเครือวัลย์ ผู้เป็นธิดาของเจ้าพระยาอภัยภูธร จึงได้ดำเนินการสร้างวัดต่อจนแล้วเสร็จและถวายเป็นพระอารามหลวง จากนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระราชทานนามวัดว่า วัดเครือวัลย์ และได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 อีกด้วย ซึ่งภายในวัดแห่งนี้ยังมีสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและมีประวัติที่น่าสนใจมากมายให้เราได้ไปศึกษาประวัติศาสตร์และกราบไหว้ขอพรพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตได้อีกด้วยค่ะ

พระมหาศุชัยกรณ์ สิทฺธิเมธี ป.ธ.๙ เลขานุการสำนักเรียนวัดประยุรวงศาสวาสวรวิหาร ……………… ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.30-08.00 น. สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ • กล่องรับสัญญาณ PSI – 203 / Gmmz – 140 / • Application : POLICE TV , AIS PLAY , THAI • www.policetv.tv • facebook/policetv.tv อีกช่องทางการติดตามข่าวสารจาก POLICE TV • POLICE TV [official]​ : @poltv https://line.me/R/ti/p/%40poltv #สถานีธรรม #POLICETV #สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

You may also like

12319
Page 1 of 19