รายการสถานีธรรม : อำนาจ มาพร้อมกับความรับผิดชอบ (EP 47)