รายการสถานีธรรม : หัวใจพระโพธิสัตว์ / EP : 211

รายการสถานีธรรม : หัวใจพระโพธิสัตว์ / EP : 211 พระพุทธเทวปฏิมากร เป็นพระประธานที่ประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระพุทธรูปปางสมาธิ เป็นพระพุทธรูปสำริด ลงรักปิดทอง เดิมพระพุทธปฏิมากรองค์นี้ ประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ที่วัดศาลาสี่หน้า หรือวัดคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจนเสร็จสิ้น และได้อัญเชิญพระพุทธรูป มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถที่สร้างขึ้นใหม่นี้ พร้อมทั้งพระราชทานนามใหม่ว่า พระพุทธเทวปฏิมากร ซึ่งมีความหมายว่า พระพุทธรูปที่เทวดาสร้าง และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนเป็นการใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ในการนี้ทรงโปรดเกล้าให้ขยายขนาดพระอุโบสถให้ใหญ่ขึ้น รวมทั้งได้ก่อฐานพระประธานใหม่โดยได้ประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรเป็นพระประธานดังเดิมบนฐานชุกชี 3ชั้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้บรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่1 ในฐานชุกชีชั้นที่1 และทรงโปรดฯให้หล่อรูปพระอรหันต์เพิ่มจากเดิมที่มีเพียงพระอัครสาวก 2 องค์ เพิ่มเป็น10 องค์ประดิษฐานบนชั้นที่ 3 มีลักษณะสวยงามเป็นอย่างยิ่งสมกับเป็นพระพุทธรูปโบราณ ………………. พระมหาอดิเดช สติวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ………….. ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.30-08.00 น. สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ • กล่องรับสัญญาณ PSI – 203 / Gmmz – 140 / • Application : POLICE TV , AIS PLAY , THAI • www.policetv.tv • facebook/policetv.tv อีกช่องทางการติดตามข่าวสารจาก POLICE TV • POLICE TV [official]​ : @poltv https://line.me/R/ti/p/%40poltv

You may also like

Page 3 of 19