รายการสถานีธรรม : หนทางแห่งความเพียร นำมาซึ่งความสำเร็จ (EP 7)