รายการสถานีธรรม : หนทางสู่ความสำเร็จ // EP. 235

อนาคตของเราจะเป็นอย่างไร ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับความคิดและการกระทำของเราเองค่ะ ฉะนั้นเราควรมีสติ และกำหนดเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจน เพราะทุกความสำเร็จมาจากความตั้งใจ และความเพียรของตัวเรานั้นเองค่ะ …………………………………. พระมหาวีรวิชญ์ ตนฺติปาโล เปรียญธรรม ๙ ประโยค ( วัดพรหมวงศาราม )

You may also like

12319
Page 1 of 19