รายการสถานีธรรม : วันวิสาขบูชาสำคัญอย่างไร // EP. 247

รายการสถานีธรรม : วันวิสาขบูชาสำคัญอย่างไร // EP. 247 ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.30-08.00 น. สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ……………………………………………….. วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร และเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโสธร โดยหลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปอันเป็นที่สักการะบูชาเคารพนับถือของชาวแปดริ้ว และประชาชนทั่วทุกสารทิศ มาแต่อดีตกาล วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตั้งอยู่บนถนนห่างจากตลาดกลางเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร วัดแห่งนี้เดิมเป็นวัดราษฎร์ สร้างขึ้นตอนปลายของกรุงศรีอยุธยา และตามประวัติความเป็นมาในอดีตเดิมมีชื่อว่า วัดหงษ์ เพราะมีเสาหงส์ อยู่ในวัด เป็นเสาสูงมียอดตัวหงส์อยู่บนปลายเสา ต่อมาหงส์บนยอดเสาหักตกลงมาเหลือเพียงแค่เสา และมีผู้เอาธงขึ้นไปแขวนแทน จึงได้ชื่อใหม่ว่า วัดเสาธง ต่อมาเมื่อเสาธงหักเป็นสองท่อน จึงเรียกชื่อใหม่ว่า วัดเสาธงทอน ส่วนชื่อ วัดโสธร นี้มีความหมายว่า บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ นั้นเรียกตามพระนามของ พระพุทธโสธร หรือหลวงพ่อโสธรซึ่งได้มาประดิษฐานในวัดนี้ ในภายหลังวัดโสธรได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร มีนามว่า วัดโสธรวรารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2501 มาจนถึงปัจจุบัน …………………….. .วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็จะเดินทางไปวัดเพื่อที่จะทำบุญตักบาตร ฟังธรรม และช่วงค่ำก็มีพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในช่วงค่ำ นับว่าเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยอีกด้วยค่ะ