รายการสถานีธรรม : วันมาฆบูชา / EP : 221

รายการสถานีธรรม : วันมาฆบูชา / EP : 221 วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก โดยคำว่า มาฆะ เป็นชื่อของเดือน 3 และ มาฆบูชา ย่อมาจากคำว่า มาฆบุรณมี แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน 3 ซึ่งวันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และวันมาฆบูชานี้นับว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพุทธศาสนา ก็คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ ให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองต่อไป ส่วนคำว่า จาตุรงคสันนิบาต สามารถแยกศัพท์หรือแยกคำได้ความหมาย คือ จาตุร แปลว่า 4องค์ ส่วน สันนิบาต แปลว่า ประชุม ฉะนั้นเมื่อรวมคำกันแล้ว จาตุรงคสันนิบาต จึงมีความหมายว่า การประชุมด้วยองค์ 4 คือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกัน 4เหตุการณ์ ในวันนี้ คือ 1. พระภิกษุ 1,250 รูป จากทุกแคว้น ได้มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน 2. และพระภิกษุทั้งหมดที่มานั้นล้วนเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือ ผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า โดยตรง 3. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์ และ 4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ เหตุการณ์ทั้ง 4 ได้เกิดขึ้นในวันเดียวกันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์มาก เพราะเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ค่ะ ……………..

 

ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.30-08.00 น. สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ • กล่องรับสัญญาณ PSI – 203 / Gmmz – 140 / • Application : POLICE TV , AIS PLAY , THAI • www.policetv.tv • facebook/policetv.tv อีกช่องทางการติดตามข่าวสารจาก POLICE TV • POLICE TV [official]​ : @poltv https://line.me/R/ti/p/%40poltv #สถานีธรรม #POLICETV #สถานีแห่งจริยธรรมของตำรวจไทย

You may also like

12319
Page 1 of 19