รายการสถานีธรรม : ลำดับการให้ผลของกรรม / EP : 208

รายการ สถานีธรรม ตอน : ลำดับการให้ผลของกรรม / EP : 208 พระอุโบสถ เป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของสงฆ์ นับได้ว่าเป็นอาคารที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของวัดเพราะประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญประจำวัด พระอุโบสถของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ตามแบบศิลปะอยุธยาตอนปลาย และมีการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 3 ภายในโบสถ์ประดิษฐาน พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ มีนามว่า พระพุทธเทวปฏิมากร ซุ้มจรณัมประจำประตูหน้าต่าง สลักด้วยไม้แก่น ยอดเป็นทรงมงกุฎลงรักปิดทอง ประดับกระจก บานประตูพระอุโบสถด้านนอกมีลักษณะเป็นลายประดับมุก เล่าภาพเรื่องรามเกียรติ์ ด้านในเป็นลายรดน้ำรูปพัดยศพระราชาคณะ แสดงสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ลำดับต่างๆในสมัยรัชกาลที่3 ส่วนจิตรกรรมฝาผนังเหนือบานหน้าต่างได้เล่าเรื่องรามเกียรติ์จำนวน 154 ภาพ และพระอุโบสถล้อมรอมด้วยกำแพงแก้ว เป็นสถาปัตยกรรมตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนาเรื่องจักรวาลที่กล่าวไว้ในไตรภูมิ …………………………….. พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ ( ศรีเหรา ) ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร …………………………….. ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.30-08.00 น. สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ • กล่องรับสัญญาณ PSI – 203 / Gmmz – 140 / • Application : POLICE TV , AIS PLAY , THAI • www.policetv.tv • facebook/policetv.tv อีกช่องทางการติดตามข่าวสารจาก POLICE TV • POLICE TV [official]​ : @poltv https://line.me/R/ti/p/%40poltv #สถานีธรรม #POLICETV #สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

You may also like

12319
Page 1 of 19