รายการสถานีธรรม : พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล วัดโพธิ์ / EP : 209

รายการสถานีธรรม : พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล วัดโพธิ์ / EP : 209 พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล ตั้งอยู่ในบริเวณกำแพงสีขาว ซุ้มประตูทางเข้าเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์แบบจีน ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ เครื่องถ้วยหลากสี มีตุ๊กตาหินจีนอยู่ประตูละคู่ พระมหาเจดีย์แต่ละองค์เป็นเจดีย์ย่อไม้สิบสองเพิ่มมุม สูง 42 เมตร ประดับกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องเครื่องถ้วยลวดลายต่างๆมีสีสันสวยงาม พระมหาเจดีย์องที่1 ประกอบด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียว มีนามว่า พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 เพื่อครอบพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่สูง มีความกว้าง 16 เมตร ความสูง 41 เมตร ได้ชะลอมาจากพระราชวังที่กรุงศรีอยุธยา ภายในบรรจุพระบรมธาตุ นับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 1 พระมหาเจดีย์องค์ที่2 ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาว มีนามว่า พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทาน สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงพระราชอุทิศถวายแด่พระบรมราชชนก นับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 2 พระมหาเจดีย์องค์ที่3 ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลือง มีนามว่า พระมหาเจดีย์มุนีบัตบริขาร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงพระราชถวายอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา นับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 3 และ พระมหาเจดีย์องค์ที่4 ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินเข้ม มีนามว่า พระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัย สร้างขึ้นตามแบบพระเจดีย์ศรีสุริโยทัย กรุงศรีอยุธยา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่4 …………………………….. พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ ( ศรีเหรา ) ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร …………………………….. ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.30-08.00 น. สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ • กล่องรับสัญญาณ PSI – 203 / Gmmz – 140 / • Application : POLICE TV , AIS PLAY , THAI • www.policetv.tv • facebook/policetv.tv อีกช่องทางการติดตามข่าวสารจาก POLICE TV • POLICE TV [official]​ : @poltv https://line.me/R/ti/p/%40poltv #สถานีธรรม #POLICETV #สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

You may also like

12319
Page 1 of 19