รายการสถานีธรรม : นิ่งไว้ชนะทุกสิ่ง // EP. 237

รายการสถานีธรรม : นิ่งไว้ชนะทุกสิ่ง // EP. 237 ทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่า เราได้พบเจอกับสิ่งต่างๆรอบตัว ที่ทำให้เกิดผลกระต่อร่างกายและจิตใจของเรา ซึ่งผู้ที่สามารถทำจิตใจให้สงบนิ่งได้กับทุกสถานการณ์ นับว่าเป็นผู้ที่มีความอดทน และสติปัญญาอันยอดเยี่ยมค่ะ ………………………………………. พระมหาสุรพงษ์ เตชพโล ครูสอนพระปริยัติธรรมพระวิปัสสนาจารย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

You may also like

12319
Page 1 of 19