รายการสถานีธรรม : ทุกข์เพราะอยาก / EP : 214

รายการสถานีธรรม : ทุกข์เพราะอยาก / EP : 214 พระอุโบสถของวัดเครือวัลย์ เป็นพระอุโบสถทรงไทย มีความกว้าง 7.70 เมตร ความยาว 16.25 เมตร หลังคาลด 2ชั้น ประดับช่อฟ้าใบระกา หน้าบันตกแต่งด้วยปูนปั้นเป็นลายดอกไม้ ระเบียงและมุขปูด้วยหินอ่อน ซุ้มประตูหน้าต่างทำด้วยปูนปั้นเป็นลายดอกไม้ ลงรักปิดทอง บานประตูด้านนอกสลักรูปต้นไม้ ดอกไม้ และรูปนก ลงรักปิดทอง ส่วนด้านในเป็นรูปฉัตร 7 ชั้น และทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนพระอุโบสถหลังนี้ไว้เป็นโบราณสถาน เนื่องจากผนังภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นภาพชาดกเรื่องพระเจ้า 500 ชาติ ภายในพระอุโบสถมีพระประธาน เป็นพระพุทะรูปปางห้ามญาติ หล่อด้วยโลหะลงรักปิดทอง สูงประมาณ 4 วา ประดิษฐานบนฐานชุกชี มีพระอัครสาวก คือ พระสารีบุตร และ พระโมคคัลลานะ ยืนอยู่ด้านขวาและด้านซ้าย และภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถทั้ง 4 ด้าน เป็นภาพชาดกเรื่องพระเจ้า 500 ชาติ ใช้ลายกั้นเป็นช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส แต่ละช่องเขียนเรื่องพระชาติของพระพุทธเจ้าไว้ 1 พระชาติ ภาพเขียนเหล่านี้เป็นฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 3 มีความวิจิตรงดงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัดนี้ …………………… พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทัศนารุณสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร ……………… ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.30-08.00 น. สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ • กล่องรับสัญญาณ PSI – 203 / Gmmz – 140 / • Application : POLICE TV , AIS PLAY , THAI • www.policetv.tv • facebook/policetv.tv อีกช่องทางการติดตามข่าวสารจาก POLICE TV • POLICE TV [official]​ : @poltv https://line.me/R/ti/p/%40poltv #สถานีธรรม #POLICETV #สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

You may also like

12319
Page 1 of 19