รายการสถานีธรรม : ทุกข์มาเพื่อให้เราเรียนรู้ // EP. 250