รายการสถานีธรรม : ทำอย่างไรเมื่อร่างกายของเราป่วย // EP. 243