รายการสถานีธรรม : ความอดทนเป็นสมบัติของนักสู้ / EP. 150