รายการสถานีธรรม : ครอบครัวจุดเริ่มต้นของความรักที่แท้จริงและความดีที่งดงาม (EP 41)