รายการสถานีธรรม : การสวดมนต์เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้คนไทย // EP. 236

รายการสถานีธรรม : การสวดมนต์เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้คนไทย และความเป็นมงคลให้กับประเทศชาติ // EP. 236