รายการสถานีธรรม : การปฏิบัติธรรมให้ถูกวิธี // EP. 245

รายการสถานีธรรม : การปฏิบัติธรรมให้ถูกวิธี // EP. 245 สำหรับวันนี้เราจะพูดถึงพระอุโบสถของวัดนางสาว ซึ่งพระอุโบสถแห่งนี้เป็นพระอุโบสถเก่าแก่ และมีอายุมากกว่า 400 ปี และยังมีลักษณะเด่นที่แปลกกว่าโบสถ์อื่นอีกด้วยจะเป็นอย่างไร ไปชมกันเลย…………. โบสถ์ของวัดนางสาว เป็นโบสถ์โบราณที่มีลักษณะแปลกกว่าโบสถ์อื่นๆ คือ เป็นโบสถ์มหาอุตม์ มีประตูเข้า-ออก เพียงประตูเดียว ไม่มีหน้าต่าง หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา พัทธสีมาเป็นสองชั้น ไม่ปรากฏว่าได้ก่อสร้างขึ้นมาสมัยใด แต่สันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นมาในสมัย กรุงศรีอยุธยาตอนต้น โบสถ์มหาอุตม์ เป็นโบสถ์เก่าแก่ตั้งสมัยอยุธยาต้อนต้น ที่มีอายุมากว่า 400 ปี นับเป็นโบสถ์ที่มีเหลือให้เห็นอยู่เพียงไม่กี่แห่ง ในประเทศไทย และโบสถ์มหาอุตม์ที่วัดนางสาวแห่งนี้ยังมีความสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย ภายในโบสถ์มหาอุตม์ ยังมีพระประธานคือ หลวงพ่อมหาอุตม์ ได้ประดิษฐานอยู่คู่กับโบสถ์มหาอุตม์มาโดยตลอด โดยลักษณะของโบสถ์ถูกสร้าง ขึ้นมาอย่างง่ายๆ มีประตูทางเข้าออกประตูเดียว ไม่มีหน้าต่าง แต่ไม่ก่อให้เกิดความร้อน อับ หรือมืดแต่อย่างใด ยังคงได้รับแสงสว่างจากแสงสะท้อน ของพระอาทิตย์ เมื่อกระทบกับผิวน้ำผ่านเข้ามาทางประตูโบสถ์ และยังมีแสงสว่างผ่านเล็ดลอดลงมาจากช่องระหว่างกระเบื้องของหลังคาโบสถ์ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นผลงานจากฝีมือและมันสมองของช่างไทยในสมัยโบราณทั้งสิ้น ………………………………………………… รายการสถานีธรรมออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.30-08.00 น. สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

You may also like

12319
Page 1 of 19