รายการตำรวจอินดี้ : ได้ต้นแบบที่ดีจึงทำให้มีแรงบันดาลใจ