รายการตำรวจอินดี้ : เส้นทางของผู้ที่จะทำหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ในทุกพื้นที่(VIP PROTECTION #1)

การฝึกผู้ทำหน้าที่ ดูแลอารักขาบุคคลสำคัญกับหลักสูตร VIP PRPTECTION #1 VIP PRPTECTION 2019 #1 #ตำรวจอินดี้ #POLICETV #สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #ปฎิบัติการณ์พิเศษ #VIP PRPTECTION