รายการตำรวจอินดี้ : เพิ่มทักษะฝึกขับรถยนต์ทางยุทธวิธี ( รุ่น 2 พิธีปิด )

หลังจากผู้เข้ารับการฝึกได้ทำการฝึกอบรมขับรถยนต์ทางยุทธวิธีครบทุกสถานีแล้ว ก็มาถึงการรวบรวมทุกทักษะของทุกสถานี เข้ามาเพื่อที่ครูฝึกจะทำการทดสอบว่ามีทีมไหนหรือคนไหนยังต้องเพิ่มเติมตรงไหนกันบ้างครับ