รายการตำรวจอินดี้ : มุ่งมั่นทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อความฝันและเพื่อโอกาส ที่ได้รับ