รายการตำรวจอินดี้ :ฝึกเพื่อพร้อมทำหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ (VIP PROTECTION #2)

เข้าสู่การฝึกขับรถทางยุทธวิธีเต็มรูปแบบ พร้อมกับความมั่นใจในการทำหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ กับ VIP PROTECTION #2 (end)…..”