รายการตำรวจอินดี้ : นอกจากช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่ยังมีใจอาสาช่วยพัฒนาบ้านปลาทะเล