รายการตำรวจอินดี้ : ทุมเทกายใจ พร้อมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เสมอ ด้วยจิตวิญญาณ